BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM LINH CHI NGOÀI TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG NẤM LINH CHI ĐƯỢC NGƯỜI DÂN THU HÁI HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

AbstractThe Ganodermataceae is a family of fungi in the order Polyporales. As of April 2018, Index Fungorum accepts 8 genera and 300 species in the family. In Viet Nam this family has about more 100 species. Quang Nam is a provice in centre of Viet Nam where has high biodiversity...

Đọc thêm

KẾ HOẠCH Tổ chức Khảo sát, thống kê và đánh giá nguồn nấm Lim xanh, nấm Linh chi từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện thỏa thuận tài trợ nhỏ của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, số 18 AF-GA-017 ngày 01 tháng 12 năm 2018 về việc Phát triển chuỗi giá trị Nấm Linh Chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở...

Đọc thêm

Hội thảo khởi động “Dự án phát triển chuỗi giá trị nấm Linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số”

Ngày 24.12, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khởi động, với các nội dung cụ thể như sau: 1. Mục tiêu của hội thảo:- Thông báo về thỏa thuận hợp tác giữa Dự án Trường...

Đọc thêm

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ - Thông tin gói Tài Trợ

1/ Tên gói tài trợ:Phát triển chuỗi giá trị nấm Linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số. (Theo Hợp đồng tài trợ cố định số: 18-AF-GA-017, ngày 01/12/2018...

Đọc thêm