Welcome Quảng Nam Lingzhi

Chuyên gia hỗ trợ

1/ Phạm Ngọc Dương - Trưởng phòng nghiên cứu & thí nghiệm Nấm của Vườn Quốc Gia Cát Tiên

2/ Nguyễn Hồng Mai - Giảng viên khoa Công nghệ sinh học, trường Đại Học Nha Trang